هنوز صدای تیر لشگر یزید می آید..

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۹۷۹ K ۳ ۱ ۳

توضیحات

به یاد شهدای حمله تروریستی اهواز با صدای حجت اشرف زاده لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/BoGrkrEhDB8/?utm_source=ig_share_sheetigshid=1xbjrop2i1xxm

Whoops, looks like something went wrong.