دروغ عجیب رسانه انگلیسی درباره حادثه دیروز اهواز

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۱۶۱ K ۲ ۰ ۱

توضیحات

خبرگزاری تلگراف با قرار دادن این فیلم در سایت خود مدعی شد در این حمله هزاران نفر از نیروهای نظامی کشته شده اند!

Whoops, looks like something went wrong.