نخستین فیلم واضح از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز

۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۴۱۷ K ۱ ۰ ۱

Whoops, looks like something went wrong.