چگونه یک پمپ آب خانگی بسازیم؟!

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۲۷۴ K ۱ ۰ ۲

توضیحات

در فیلم زیر چگونگی ساخت خلاقانه پمپ آب در خانه را می‌بینید.

Whoops, looks like something went wrong.