احتمال تعطیلی دو هفته ای لیگ های ورزشی

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۲۸۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تعطیلی دو هفته ای لیگ های ورزشی درصورت موافقت ستاد مقابله با کرونا

Whoops, looks like something went wrong.