سریال دیرین دیرین این قسمت وجدان بدخیم وی

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۲۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

پزشکان مجبور می شوند وجدان وی را تخلیه کنند. پس از آن تحمل وی ای که بی وجدان شده از تحمل وی با وجدان به مراتب سخت تر به نظر می رسد. سه کله تهی باید فکری کنند ... تماشای این سریال جذاب از فیلیمو: https://www.filimo.com/m/8ebw3

Whoops, looks like something went wrong.