ببینید | ماموریت موفقیت‌آمیز Crew-1 با موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۱۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ماموریت موفقیت آمیز Crew-۱ با موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس و ارسال ۴ فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی پس از ۹ دقیقه توسط ناسا انجام شد.

Whoops, looks like something went wrong.