اتصال آزمایشگاه ها به سامانه سیب

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۹۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو جوان - 26 آبان 99- 08:30| سخنگوی دولت درباره اتصال آزمایشگاه ها به سامانه سیب اظهار کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه فعالیت های بسیار خوبی داشته است و همه نتایج به این سامانه متصل خواهد شد. ابتدا موارد از طریق ۴۰۳۰ به افراد تذکر داده خواهد شد اما در صورتی که افراد مبتلا مراعات نکنند با جرایم سختی روبرو خواهند شد و از ورود آنان به راه آهن، هواپیما و ادارات ممانعت خواهد شد.

Whoops, looks like something went wrong.