ببینید | بغض مهمان و مجری برنامه تلویزیون روی آنتن زنده ترکید

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۹۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

مهمان برنامه یه روز تازه شبکه تهران در سالگرد شهدای دفاع و آزادسازی سوسنگرد گفت: از ۳۲۰ نفری که داخل سوسنگرد بودیم و برای حفظ شهر مقاومت می‌کردیم، ۲۰۰ نفر شهید شدند.

Whoops, looks like something went wrong.