ببینید | بوریس جانسون دوباره کرونا گرفت

۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۹۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بوریس جانسون تست کرونا داد و جواب تستش دوباره مثبت شد./صداوسیما

Whoops, looks like something went wrong.