مراسم ویژه خداحافظی ارامنه

۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۲۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تا دو روز دیگر یعنی ۱۵ نوامبر باید یک شهر و سه روستای اطراف آن طبق توافق سه کشور به جمهوری آذربایجان واگذار شود.

Whoops, looks like something went wrong.