قسمت 4 از فصل هفتم شام ایرانی 2

۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۹۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

آنچه در قسمت چهارم شام ایرانی خواهید دید... میزبان این هفته امیر مهدی ژوله: https://www.filimo.com/m/kj6d5

Whoops, looks like something went wrong.