فیلم | مجازات زنان خیانتکار فرانسوی بعد از جنگ جهانی دوم

۱۳۹۷-۰۸-۱۰ ۲۹۷۴ K ۳ ۲ ۸

توضیحات

در ویدئوی زیر تصاویری از تراشیدن موی سر زنان فرانسوی را می بینید که در طول جنگ جهانی دوم متهم به همکاری با آلمان های نازی بوده اند. این زن ها پس از آزاد سازی فرانسه با هدف تحقیر و تنبیه با سری تراشیده در شهر چرخانده می شدند.

Whoops, looks like something went wrong.