اظهارات ظریف پس از ورود به استانبول

۱۳۹۷-۰۸-۰۷ ۴۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وزیر امور خارجه کشورمان پس از ورود به استانبول به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

Whoops, looks like something went wrong.