فیلم | قدم زدن جوان مست روی کابل‌های دکل برق!

۱۳۹۷-۰۸-۰۷ ۳۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

جوان چینی که اقدام به مصرف مشروبات الکلی کرده بود در اثر خارج شدن از حالت عادی دست به اقدامی خطرناک و عجیب زد.

Whoops, looks like something went wrong.