فیلم | انتقاد تند گوینده خبر از شبکه سه روی آنتن زنده!

۱۳۹۷-۰۸-۰۶ ۳۸۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

مجری اخبار شبانگاهی شبکه سه از ناهماهنگی در پخش این شبکه، هنگام شروع اخبار انتقاد کرد.

Whoops, looks like something went wrong.