فیلم | ساخت کپر مطابق با الگوهای توسعه پایدار

۱۳۹۷-۰۸-۰۶ ۴۱۰ K ۱ ۰ ۲

توضیحات

«کپر» در لغت به خانه‌ای اطلاق می‌شود که اسکلت آن از چوب خرماست و اطرافش با حصیر پوشانده می‌شود. استفاده از این نوع سکونتگاه در شرق و جنوب‌شرق ایران رواج دارد و همانند سیاه‌چادر عشایر مناطق مختلف،‌ نوعی سبک زندگی به شمار می‌رود.

Whoops, looks like something went wrong.