وزیر نیرو چند طرح آب و برق استان سمنان را افتتاح کرد

۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۳۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 15 مهر 97- 14:00| رضا اردکانیان وزیر نیرو روز پنجشنبه ضمن سفر به استان سمنان چندین طرح آب و برق را در تعدادی از شهرستان های این استان افتتاح کرد. سد تنظیمی - مخزنی مجن شاهرود، اولین نیروگاه خورشیدی و طرح های نیروگاه برق آبی با حضور اردکانیان در شهرستان سمنان افتتاح شد.

Whoops, looks like something went wrong.