خشک شدن تالاب هامون

۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۳۴۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 5 مهر 97- 20:45| تالاب هامون که روزی چشمه حیات و جوشش زندگی در شمال استان بود امروز بستر خشکیده اش محل حرکت شن های روان شده و زندگی را برای مردم سخت کرده است. چند روزیست که طوفان در منطقه شمال سیستان و بلوچستان فروکش کرده و فرصتی شد تا سیستان را پس از طوفان ببینیم.

Whoops, looks like something went wrong.