تیراندازی در مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۳۲۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اهواز- صبح امروز در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز، تیراندازی عوامل ناشناس باعث مجروح شدن تعدادی از حاضران شد.