غم مخور صید خوارج می شوی، تا ابد باب الحوایج می شوی با صدای علی فانی

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۶۰۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کلیپ حضرت علی اصغر (ع) با صدای علی فانی