فیلمی تکان دهنده از ارادت یک بیمار سندروم داون به امام حسین(ع)

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۵۱۱ K ۱ ۱ ۲

توضیحات

در این ویدیو ابراز ارادت یک کودک بیمار سندروم داون به امام حسین (ع) را می‌بینید.