خبر خوبی که وزیر آموزش و پرورش به دانش آموزان داد

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۳۱۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وزیر آموزش و پرورش در آغاز شروع رسمی سال تحصیلی با حضور در نشست خبری، پاسخگوی سوال خبرنگاران بود و در این نشست خبر خوبی را به دانش آموزان داد.

Whoops, looks like something went wrong.