سخنرانی سردار رجبی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج

۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۲۴۰ K ۱ ۰ ۱