فیلم | جزییاتی که باید از لایحه بودجه ۹۸ و ضمائم آن بدانید

۱۳۹۷-۰۹-۱۶ ۱۰۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه پورمحمدی معاون بودجه سازمان از لایحه بودجه ۹۸ رونمایی کرده و جزئیاتی از بودجه را تشریح کردند.