شهرام قائدی(#شهرام) در سریال ممنوعه

۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۱۹۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شهرام قائدی (#شهرام) در سریال نمایش خانگی ممنوعه . ممنوعه سریال ویژه نمایش خانگی به کارگردانی امیر پور کیان است که سرمایه گذاری آن توسط صادق یاری صورت گرفته است. همچنین پخش مجموعه (ممنوعه)بر عهده موسسه سرو رسانه پارسیان می باشد. دانلود قانونی از سایت رسمی ممنوعه http://mamnooe.com www.momnooe.com