چگونه یک پمپ آب خانگی بسازیم؟!

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۹۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

در فیلم زیر چگونگی ساخت خلاقانه پمپ آب در خانه را می‌بینید.