چگونه یک پمپ آب خانگی بسازیم؟!

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۰۲۲ K ۱ ۰ ۲

توضیحات

در فیلم زیر چگونگی ساخت خلاقانه پمپ آب در خانه را می‌بینید.