فیلم| صالحی: دخترم پزشک است اما شوهرش گفته کار نکند!

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۶۸۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفته است: دخترم پزشک است اما شوهرش گفته کار نکند.

Whoops, looks like something went wrong.