فیلم | دستگیری مردم به جرم سرقت در دوربین مخفی ایرانی

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۴۴۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ویدئویی ببنید از دوربین مخفی ایرانی که در آن عابران به طور ناخواسته در سرقت ماشین مشارکت می کنند.

Whoops, looks like something went wrong.