جلسه جنجالی دادگاه رحیم مشایی+فیلم و عکس

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۳۹۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اولین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد. در اواخر این ویدئو او از سر عصبانیت پیراهنش را درآورد.

Whoops, looks like something went wrong.