فحاشی دو نماینده پشت تریبون مجلس+فیلم

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۴۲۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

دو نماینده مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، پشت تریبون مجلس الفاظ رکیکی نسبت به هم بکار بردند.