فیلم | خواستگاری در ارتفاع چندهزارپایی

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۴۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

لحظه رمانتیک یک پرواز دو نفره، خواستگاری خلبان در ارتفاع چندهزارپایی را در ویدئوی زیر ببینید.

Whoops, looks like something went wrong.