فیلم | نوروز به درک! اصل عید ما غدیر بود

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۴۶۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بخشی از سخنرانی رائفی پور درباره عید نوروز و عید غدیر را مشاهده می کنید.