توضیحات سایپا درباره دپو شدن خودروی ساندرو در انبار

۱۳۹۷-۰۸-۲۲ ۴۲۷ K ۴ ۲ ۲

توضیحات

شبکه آموزش-22آبان 97-10:15| محمدعلی قادری معاون فروش و بازاریابی سایپا روی خط برنامه «صبحی دیگر» آمد و گفت: همه می دانیم که در شرایط تحریم شرکت هایی مانند رنو خوب عمل نکردند و بدعهدی کردند. شرکت رنو به تعهدات خود عمل نکرد و ایفای تعهدات بر عهده سایپا گذاشته شده است. ما سعی می کنیم ظرف دو تا سه ماه آینده تکلیف کسانی که تکمیل وجه کرده اند، را مشخص کنیم و خودروهایشان را تحویل دهیم.