فیلم| روضه‌خوانی رئیس‌جمهور در جلسه هئیت دولت

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۳۰۰ K ۲ ۰ ۲

توضیحات

رئیس‌جمهور در جلسه هئیت دولت به روضه‌خوانی پرداخت.