فیلم| روضه‌خوانی رئیس‌جمهور در جلسه هئیت دولت

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۷۴ K ۲ ۰ ۲

توضیحات

رئیس‌جمهور در جلسه هئیت دولت به روضه‌خوانی پرداخت.