افزایش حق بیمه کارگران کارگاه های تولیدی استیجاری در روستاها

۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 7 آبان 99- 16:20 پ محمدی، مدیرکل حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: حدود 340 هزار کارگاه از معافیت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما استفاده می کنند. به دلیل جابجایی کارگاه، این حمایت قطع نمی شود، بلکه با دلایل دیگری این اتفاق رخ می دهد.

Whoops, looks like something went wrong.