تعیین قیمت گوشت در بازار

۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 7 آبان 99- 14:00| پیامک: وزارت صمت قیمت گوشت را تا 140 هزار تومان مجاز دانسته است زمانی که این رقم اعلام شد قیمت گوشت در بازار 125 هزار تومان بود، آیا این قیمت گذاری کمک به بالا رفتن قیمت گوشت در بازار نیست؟ / پیک نیمروزی

Whoops, looks like something went wrong.