بازگشت ارزهای صادراتی

۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو ایران - 7 آبان 99- 14:00پ اما اعلام وجود 70 کارتن خواب در میان صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی را بازنگردانده اند، واکنش اتاق بازرگانی را در پی داشته است. پیک نیمروزی

Whoops, looks like something went wrong.