طرح تامین کالاهای اساسی موقتی است

۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۱۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 5 آبان 99 - 22:15| حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: طرح تامین کالاهای اساسی روز چهارشنبه برای تصویب به صحن مجلس می رود. مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: برای سه دهک پایین درآمدی ( حدود 24 میلیون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان است به هر عضو خانوار تا 5 نفر ماهانه 120 هزار تومان پرداخت می شود. برای 4 و نیم دهک دیگر ( حدود 36 میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا 5 نفر ماهانه 60 هزار تومان پرداخت می شود. مجموعا 30 هزار میلیا

Whoops, looks like something went wrong.