ببینید | به هر زوج یک پنل خورشیدی می دهیم!

۱۳۹۹-۰۸-۰۲ ۱۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گقت: برای کسانی که از سال ۹۶ ازدواج کرده‌اند وام ۵۰ میلیونی ۴ درصد در نظر گرفته شده است وام ازدواج از سی میلیون به پنجاه میلیون و از دو ضامن به یک ضامن تغییر یافته است یک صد هزار پنل خورشیدی برای زوجین در نظر گرفته شده است که بتوانند ماهی یک ملیون درآمد داشته باشند

Whoops, looks like something went wrong.