ببینید | سلاحی مرگبار در دست آذربایجان علیه ارمنستان

۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ارمنستان از توافق آتش‌بس جدید با جمهوری آذربایجان خبر داد. این در حالی‌ست که ارتش آذربایجان طی روزهای جنگ، با سلاحی مرگبار بارها صدمات و تلفاتِ زیادی به نیروهای ارمنی وارد کرد. اما این سلاح چیست؟ منبع: News From Baku