ببینید | پالایش یکم در سبد نشست

۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

پس از چند هفته انتظار، سرانجام نماد پالایش یکم به سبد سهامداران اضافه شد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما