درگ لردها: بنتلی کانتیننتال GT در برابر رولزرویس ریث

۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir