ببینید | راهپیمایی خبرساز زنان علیه ترامپ در قلب آمریکا

۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

زنان آمریکایی ساکن در واشنگتن شنبه تظاهراتی خبرساز علیه دونالد ترامپ برگزار کردند. آنها مخالف کاندیدای ترامپ برای دیوان عالی آمریکا هستند و قصد دارند با رای به «جو بایدن»، رئیس جمهور فعلی آمریکا را از مسند قدرت به پایین بکشند. منبع: ایران تایمز