واکنش جالب آگوئرو هنگام تعویض در بازی مقابل آرسنال

۱۳۹۹-۰۷-۲۶ ۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وقتی آگوئرو فکر می کند در ورزشگاه هواداران حضور دارند و وی را تشویق می کنند