قاچاق داروهای بیماران ایرانی به عراق

۱۳۹۹-۰۷-۲۶ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

قاچاق دارو از ایران به عراق درحالی که بسیاری از داروهای ضروری در بازار کمیاب یا نایاب شده اند