گلایه کارکنان تصفیه خانه شهر تهران نسبت به نحوه پرداخت حقوق

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 24 مهر 99- 13:50| از مردم به مدیران و مسئولین: بیش از هزار نفر در آبرسانی و تامین و تصفیه شهر تهران کار می کنند اما با بیش از 15 سال سابقه هنوز به صورت روزمزد حقوق می گیرند.