رتبه نخست ایران در بخش هوافضا در میان کشورهای اسلامی

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو جوان - 24 مهر 99- 08:30| فتح الله امی رییس پژوهشگاه هوافضا گفت: ایران در حوزه هوافضا در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را داشته و در دنیا در جایگاه ۱۳ قرار دارد.