مبنای تصمیمات وزارت صمت، اجماع نظر با مجلس خواهد بود

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر 24 مهر 99- 10:00| علیرضا رزم حسینی وزیر صمت گفت: مبنای تصمیم گیری در وزارت صمت رسیدن به اجماع حداکثری با کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی خواهد بود. وزیر صمت افزود: با توجه به شرایط موجود شاید ۷۰ درصد وقت خود را در خصوص تنظیم بازار، معیشت و ارتزاق عمومی مردم می گذرانم تا بتوانیم به تصمیمات درست برسیم.