نظارت نهادهای مسئول مؤثرتین راه مقابله با گرانی

۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 23 مهر 99 - 20:00| پاسخ مخاطبان به سوال روز چهارشنبه 23 مهرماه، با موضوع راه های مقابله مردم با گرانی ها؛ بیش از 90 درصد پاسخ دهندگان، نظارت نهادهای مسئول را موثرترین راه دانسته اند.